HPO201/2013
ID intern unic:  349231
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 201
din  12.07.2013
privind fondarea Parcului Naţional „Orhei”
Publicat : 23.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 182-185     art Nr : 597
    În vederea păstrării complexelor naturale de o deosebită importanţă ecologică, estetică şi istorică şi folosirii lor în scopuri ştiinţifice, culturale, turistice, instructive şi educaţionale,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se fondează Parcul Naţional „Orhei” în zona centrală a Republicii Moldova, pe o suprafaţă de 33792,09 ha, în hotarele administrativ-teritoriale ale  raioanelor Orhei, Străşeni, Călăraşi şi Criuleni.
    Art. 2. – Parcul Naţional „Orhei” se subordonează Agenţiei „Moldsilva” şi se finanţează în modul stabilit de legislaţie.
    Art.  3. – Guvernul, în termen de 6 luni:
    – va aduce actele sale normative în concordanţă cu prezenta hotărîre;
    – va asigura funcţionarea Parcului Naţional „Orhei” şi va dispune autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate elaborarea actelor normative necesare pentru implementarea prezentei hotărîri.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                          Igor CORMAN

    Nr. 201. Chişinău, 12 iulie 2013.