DCCA131/2013
ID intern unic:  349289
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
CONSILIUL COORDONATOR AL AUDIOVIZUALULUI
DECIZIE Nr. 131
din  26.07.2013
cu privire la examinarea cererilor prealabile
ale ÎCS „Pro Digital” SRL
Publicat : 23.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 182-185     art Nr : 1283
    Prin  Decizia nr. 85 din 30 mai 2013, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancţionat ÎCS „Pro Digital” SRL (titulara licenţei de emisie pentru postul de televiziune „PRO TV Chişinău”) cu avertizare publică pentru derogări de la prevederile condiţiilor la Licenţa de emisie seria AA, nr. 082527 din 27.11.2007, pct. 3.1, lit. a), încălcarea prevederilor art. 22, alin. (2) din Codul audiovizualului, conform căruia: „Radiodifuzorii care retransmit vor acoperi publicitatea retranslată din alt stat, ţară de origine a canalului retransmis”.
    La 12.07.2013, ÎCS „Pro Digital” SRL a depus la CCA o cerere prealabilă prin care solicită anularea Deciziei nr. 85 din 30 mai 2013. ÎCS „Pro Digital” SRL consideră Decizia CCA nr. 85 din 30 mai 2013 drept eronată, ilegală şi neîntemeiată, fiind pasibilă de a fi anulată.
    În urma examinării cererii prealabile s-a constatat netemeinicia acesteia.
    S-a stabilit că Decizia nr. 85 din 30 mai 2013 a fost adoptată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului ca urmare a monitorizării secvenţelor serviciilor de programe menţionate în sesizările AO „APOLLO”, urmare a dezbaterilor publice şi în baza prevederilor Codului audiovizualului şi  Statutului CCA. Încălcări de competenţă şi de procedură din partea CCA nu au avut loc la adoptarea Deciziei nr. 85 din 30 mai 2013.
    La fel, prin Decizia nr. 84 din 30 mai 2013, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sancţionat compania ÎCS „Pro Digital” SRL (titulara licenţei de emisie pentru postul de televiziune „PRO TV Chişinău”) cu amendă în valoare de 1800 de lei pentru derogări repetate de la prevederile condiţiilor la Licenţa de emisie seria AA, nr. 082527 din 27.11.2007, pct. 3.1, lit. c), pentru nerespectarea  Concepţiei generale a serviciului de programe şi încălcarea prevederilor prevăzute la art. 66, alin. (8) din Codul audiovizualului, conform art. 38 alin. (2), lit. b) şi c) şi alin. (3), lit. a) din Codul audiovizualului.
    ÎCS „Pro Digital” SRL, la data de 12.07.2013, a depus la CCA o cerere prealabilă prin care solicită anularea Deciziei nr. 84 din 30 mai 2013 în partea sancţionării postului de televiziune „PRO TV Chişinău”. ÎCS „Pro Digital” SRL consideră Decizia CCA nr. 84 din 30 mai 2013, în partea ce ţine de sancţionarea  ÎCS „Pro Digital” SRL, ca fiind neîntemeiată şi ilegală, formată în baza unor calcule eronate.
    În urma examinării cererii prealabile respective s-a constatat netemeinicia acesteia. Totodată, a fost efectuată o monitorizare repetată a emisiei postului de televiziune „Pro TV Chişinău”, în perioada 05-11.04.2013, şi s-a stabilit că la calcularea producţiei autohtone s-a luat în calcul şi emisiunea “Fabricat în Moldova”, precum şi piesele muzicale care au fost difuzate pe parcursul zilelor nominalizate. Respectiv, rezultatele monitorizării repetate a postului de televiziune “Pro TV Chişinău”, în perioada 05-11.04.2013, au atestat că volumul producţiei audiovizuale autohtone difuzate pe parcursul săptămînii supuse monitorizării a constituit 24,63% (41 ore 23 min. 10 sec.) din volumul total de emisie (168 de ore), publicitatea a constituit 8,96% (18 ore 03 min. 48 sec.), teleshopping-ul – 2,08% (3 ore 30 min. 00 sec.), iar promo-ul – 0,16% (16 min. 16 sec.) din volumul total de emisie săptămînală. Volumul produsului autohton calculat cu excluderea publicităţii şi teleshopping-ului (149 ore 26 min. 12 sec.) a constituit 27,69%.
    S-a constatat că Decizia nr. 84 din 30 mai 2013 a fost adoptată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului ca urmare a examinării Raportului de monitorizare a serviciului de programe al postului de televiziune „PRO TV CHIŞINĂU” la capitolul respectării procentajului de producţie autohtonă, conform concepţiilor generale, şi a volumului de publicitate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, urmare a dezbaterilor publice şi  în baza prevederilor Codului audiovizualului şi  Statutului CCA. Încălcări de competenţă şi de procedură din partea CCA nu au avut loc la adoptarea Deciziei nr. 84 din 30 mai 2013.
    Ca urmare a examinării cererilor prealabile şi a verificării repetate a circumstanţelor cazurilor, în temeiul Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, Statutului CCA, aprobat prin Hotărârea nr. 433-XVI din 28.12.2006 a Parlamentului Republicii Moldova, şi a Legii contenciosului administrativ nr. 793-XIV din 10.02.2000, Consiliul Coordonator al Audiovizualului
DECIDE:
    Art. 1. A respinge cererea prealabilă a ÎCS „Pro Digital” SRL privind anularea Deciziei CCA nr. 85 din 30 mai 2013.
    Art. 2. A respinge cererea prealabilă a ÎCS „Pro Digital” SRL privind anularea Deciziei CCA nr. 84 din 30 mai 2013 în partea sancţionării postului de televiziune „PRO TV Chişinău”.
    Art. 3. Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi pe pagina web a CCA.

    PREŞEDINTELE
    CONSILIULUI COORDONATOR
    AL AUDIOVIZUALULUI                                                         Marian POCAZNOI

    Nr. 131. Chişinău, 26 iulie 2013.