DPO778/2013
ID intern unic:  349309
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 778
din  21.08.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Natalia POLITOV-CANGAŞ
Publicat : 24.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 186     art Nr : 612
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea sistemului bancar naţional, contribuţie la elaborarea şi promovarea direcţiilor principale ale politicii monetar-creditare şi activitate filantropică prodigioasă, doamnei Natalia POLITOV-CANGAŞ, preşedinte al Comitetului de direcţie al Băncii Comerciale „Victoriabank” SA, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 778-VII. Chişinău, 21 august 2013.