HGO632/2013
ID intern unic:  349322
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 632
din  22.08.2013
cu privire la utilizarea unor bunuri materiale
Publicat : 30.08.2013 în Monitorul Oficial Nr. 187-190     art Nr : 732
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se permite Consiliului raional Rîşcani utilizarea a 680 foi de ardezie şi a 20 m3 de cherestea pentru reparaţia acoperişurilor grădiniţelor de copii nr.1 şi nr.3 din satul Mihăileni, eliberate anterior din rezervele materiale de stat prin Hotărîrea Guvernului nr. 719 din 28 iunie 2007.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                        Anatol Arapu

    Nr. 632. Chişinău, 22 august 2013.