HGO655/2013
ID intern unic:  349463
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 655
din  29.08.2013
cu privire la aprobarea Cadastrului funciar
conform situaţiei de la 1 ianuarie 2013
Publicat : 06.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 191-197     art Nr : 757
    În temeiul art. 8 din Codul funciar nr. 828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă Cadastrul  funciar  conform situaţiei de la 1 ianuarie 2013, cu suprafaţa totală de 3 384,6 mii hectare, inclusiv terenuri irigate – 228,3 mii hectare, terenuri desecate – 69,2 mii hectare, potrivit formularelor nr. 1, nr.2 şi nr.3 (se anexează).

    PRIM-MINISTRU                                                  Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                 Valeriu Lazăr
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                            Vasile Bumacov

    Nr. 655. Chişinău, 29 august 2013.

   
formular nr.1

    formular nr.2

    formular nr.3