HGO669/2013
ID intern unic:  349537
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 669
din  02.09.2013
privind aprobarea Acordului de finanţare dintre
Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană
privind Programul de suport al reformei justiţiei,
semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013
Publicat : 13.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 198-204     art Nr : 776
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre informare Acordul de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Uniunea Europeană privind Programul de suport al reformei justiţiei, semnat la Bruxelles la 14 iunie 2013.
    2. Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene aprobarea Acordului menţionat.
    3. Ministerul Justiţiei va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului nominalizat.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                     Natalia Gherman
    Ministrul justiţiei                                                                            Oleg Efrim

    Nr. 669. Chişinău, 2 septembrie 2013.

    acord de finanţare/md_text tradus

    acord de finanţare/eng_text autentic