DPO800/2013
ID intern unic:  349651
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 800
din  18.09.2013
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 20.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 206-211     art Nr : 637
    În temeiul art.116 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.11 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    BLEŞCEAGA Stella                                                                     CRIUCICOVA Valentina
    BRAGA Angela                                                                            MALÎI Ala
    CARAIANU Liudmila                                                                   NOGAI Vasile
    CIOBANU Andrian                                                                      RABEI Ion.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 800-VII. Chişinău, 18 septembrie 2013.