OCMMPSF147/2013
ID intern unic:  349672
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI FAMILIEI
ORDIN COMUN Nr. 147
din  06.09.2013
despre aprobarea Ghidului metodologic cu privire
la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă
Publicat : 20.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 206-211     art Nr : 1431
    În temeiul prevederilor punctului nr.2 al Hotărîrii Guvernului nr.285 din 30 aprilie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă”,
    1. Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în comun cu Biroul Naţional de Statistică, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul Naţional de Cercetări Economice din subordine, prin coordonare cu partenerii sociali, aprobă Ghidul metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă.
    2. Biroul Naţional de Statistică va asigura, semestrial şi anual:
calcularea mărimii minimului de existenţă în baza Ghidului metodologic cu privire la modul de calculare a mărimii minimului de existenţă, aprobat prin prezentul ordin;
publicarea în ediţiile sale oficiale, în termenul stabilit conform Programului anual de lucrări statistice, aprobat de către Guvernul Republicii Moldova, a mărimii minimului de existenţă.

    MINISTERUL MUNCII, PROTECŢIEI
    SOCIALE ŞI FAMILIEI                                                                Valentina BULIGA

    Nr. 147. Chişinău, 6 septembrie 2013.

    DIRECTORUL GENERAL AL BIROULUI
    NAŢIONAL DE STATISTICĂ                                                       Lucia SPOIALĂ

    Nr. 81. Chişinău, 9 septembrie 2013.

    PREŞEDINTELE ACADEMIEI
    DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI                                                          Gheorghe DUCA

    Nr. 1841. Chişinău, 6 septembrie 2013.

    DIRECTORUL INSTITUTULUI NAŢIONAL
    DE CERCETĂRI ECONOMICE                                                    Alexandru STRATAN

    Nr. 01/9-287. Chişinău, 6 septembrie 2013.

    anexa