HGO750/2013
ID intern unic:  349707
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 750
din  20.09.2013
cu privire la eliberarea unor bunuri
din rezervele materiale de stat
Publicat : 24.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 212     art Nr : 852
    În temeiul art.8 din Legea nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, şi Regulamentului privind utilizarea mijloacelor fondului de rezervă al Guvernului, aprobat prin Legea nr.1228-XIII din 27 iunie 1997 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.57-58, art.511), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale va elibera Consiliului raional Căuşeni, din rezervele materiale de stat, cu titlu de deblocare, 1700 foi de ardezie, în sumă de 161500 lei, pentru reparaţia acoperişului gimnaziului din satul Opaci, care a fost deteriorat ca urmare a calamităţilor naturale (ploi cu grindină) din 4 iulie 2013.
    2. Ministerul Finanţelor va achita Agenţiei Rezerve Materiale, din fondul de rezervă al Guvernului, costul bunurilor eliberate din rezervele materiale de stat.
    3. Se recomandă Consiliului raional Căuşeni să întreprindă acţiunile ce se impun pentru recepţionarea, transportarea şi monitorizarea utilizării conform destinaţiei a bunurilor eliberate din rezervele materiale de stat.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina domnului Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale.

    PRIM-MINISTRU                                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                   Anatol Arapu

    Nr. 750. Chişinău, 20 septembrie 2013.