DPO801/2013
ID intern unic:  349716
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 801
din  20.09.2013
privind conferirea de distincţii de stat
unor lucrători medicali
Publicat : 27.09.2013 în Monitorul Oficial Nr. 213-215     art Nr : 640
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Valeriu CUŞNIR          - profesor universitar la Universitatea de Stat
                                           de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului
    Eleferii PITEL               - director general al Clinicii Private „EVP” SRL,
                                           Chişinău
    domnului
    Grigore ZAPUHLÎH     - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină
                                           şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Ştefan HAREA              - director general al Societăţii pe Acţiuni „Sanfarm-
                                             Prim”,Chişinău;
Medalia „Nicolae Testemiţanu”
    doamnei
    Aurelia
    BAGRINOVSCHI         - şef de secţie la Policlinica Asociaţiei Curativ-
                                             Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei de Stat
    domnului
    Dumitru CARASIC         - medic-şef adjunct al Centrului Raional de Sănătate
                                             Publică, Cahul
    doamnei
    Daria PASANIUC          - şef de secţie la Spitalul Republican al Asociaţiei
                                             Curativ-Sanatoriale şi de Recuperare a Cancelariei
                                             de Stat
    domnului
    Iurie PUNGA                  - şef de secţie la Spitalul Clinic Municipal nr.1, Chişinău;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Grigore FRIPTULEAC   - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi
                                             Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    domnului Victor VOVC   - şef de catedră la Universitatea de Stat de Medicină şi
                                              Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 801-VII. Chişinău, 20 septembrie 2013.