DPO811/2013
ID intern unic:  349762
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 811
din  27.09.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Nicolae BULAT
Publicat : 04.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 653
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea muzeografiei, contribuţie la salvgardarea patrimoniului cultural naţional şi activitate metodico-organizatorică şi expoziţională prodigioasă, domnului Nicolae BULAT, director al Muzeului de Istorie şi Etnografie, oraşul Soroca, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 811-VII. Chişinău, 27 septembrie 2013.