DPO819/2013
ID intern unic:  349810
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 819
din  04.10.2013
pentru aprobarea semnării Convenţiei
de la Minamata cu privire la mercur
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 663
    În temeiul art. 86 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 81 din Legea privind tratatele internaţionale ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se aprobă semnarea Convenţiei de la Minamata cu privire la mercur.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                        Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 819-VII. Chişinău, 4 octombrie 2013.