DPO820/2013
ID intern unic:  349811
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 820
din  04.10.2013
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Universităţii Agrare de Stat din Moldova
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 664
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar, pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, Universităţii Agrare de Stat din Moldova i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                        Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 820-VII. Chişinău, 4 octombrie 2013.