DPO823/2013
ID intern unic:  349814
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 823
din  07.10.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Nicolae URSU
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 667
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, merite în dezvoltarea învăţămîntului juridic şi activitate metodico-organizatorică intensă, domnului Nicolae URSU, prorector al Universităţii de Studii Europene din Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                        Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 823-VII. Chişinău, 7 octombrie 2013.