HGO775/2013
ID intern unic:  349824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 775
din  04.10.2013
cu privire la hotarele districtelor bazinelor
şi subbazinelor hidrografice şi hărţile speciale
în care sînt determinate
Publicat : 11.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 880
    În temeiul prevederilor art. 5 din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264) şi în scopul gestionării resurselor de apă pe principiul bazinier, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Se aprobă:
    hotarele districtelor bazinelor hidrografice şi harta specială în care sînt determinate, conform anexei nr.1;
    hotarele subbazinelor hidrografice şi harta specială în care sînt determinate, conform anexei nr. 2.

    PRIM-MINISTRU                                                                         Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                                         Gheorghe Şalaru

    Nr. 775. Chişinău, 4 octombrie 2013.

   
anexa nr.1

    anexa nr.2