DPO827/2013
ID intern unic:  349869
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 827
din  11.10.2013
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Ion ANTON
Publicat : 18.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 228-232     art Nr : 670
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în cadrul autorităţilor publice, contribuţie substanţială la procesul de edificare şi consolidare a statului de drept şi merite în înfăptuirea justiţiei, domnului Ion ANTON, judecător demisionat, i se conferă „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 827-VII. Chişinău, 11 octombrie 2013.