DPO826/2013
ID intern unic:  349949
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 826
din  11.10.2013
pentru promulgarea Legii privind transportul naval
intern al Republicii Moldova
Publicat : 25.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 238-242     art Nr : 671
    În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 176 din 12 iulie 2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 826-VII. Chişinău, 11 octombrie 2013.