DPO829/2013
ID intern unic:  349966
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 829
din  18.10.2013
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 25.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 238-242     art Nr : 681
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei şi merite în promovarea reformei judiciare şi de drept, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Valeriu DOAGĂ              -    judecător la Curtea Supremă de  Justiţie;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Svetlana FILINCOVA     -    vicepreşedinte al Curţii Supreme de  Justiţie
    domnului
    Mihail GAVRILIŢĂ         -    preşedinte al Judecătoriei Străşeni
    domnului
    Mihail POPESCU            -    avocat în Biroul Asociat de Avocaţi „Botanica”,
                                                  municipiul Chişinău
    domnului
    Nicolae TABUNCIC       -    şef adjunct de secţie la Procuratura Generală
    doamnei
    Nina VASCAN               -    judecător la Curtea de Apel Chişinău;
Medalia „Meritul Civic”
    doamnei
    Elena COVALENCO      -    judecător la Curtea Supremă de Justiţie
    doamnei
    Ecaterina
    PLĂMĂDEALĂ             -    avocat în Biroul Asociat de Avocaţi „Buiucani”,
                                                 municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 829-VII. Chişinău, 18 octombrie 2013.