DPO830/2013
ID intern unic:  349968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 830
din  21.10.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Efrosinia GREŢU
Publicat : 25.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 238-242     art Nr : 682
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea transformărilor social-economice şi activitate organizatorică intensă, doamnei Efrosinia GREŢU, preşedinte al raionului Leova, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 830-VII. Chişinău, 21 octombrie 2013.