HGM802/2013
ID intern unic:  350109
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 802
din  09.10.2013
pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile
de deversare a apelor uzate în corpurile de apă
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 931
    MODIFICAT
   
HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19
    HG862 din 08.10.14, MO325-332/31.10.14 art.946    În temeiul alin. (2) art. 34, art.35, art.36 şi alin. (2) art.44 din Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Regulamentul privind condiţiile de deversare a apelor uzate în corpurile de apă (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.2 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]

    PRIM-MINISTRU                                                                 Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                                  Gheorghe Şalaru

    Nr. 802. Chişinău, 9 octombrie 2013.


    regulament
    [Regulament în redacția HG862 din 08.10.14, MO325-332/31.10.14 art.946]