HGC827/2013
ID intern unic:  350111
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 827
din  28.10.2013
cu privire la aprobarea Strategiei de transportşi
logistică pe anii 2013-2022
Publicat : 01.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 243-247     art Nr : 933
    În scopul promovării eficiente a politicii statului în sectorul transporturilor, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia de transport şi logistică pe anii 2013-2022 (se anexează).
    2. Se abrogă Strategia infrastructurii transportului terestru pe anii 2008-2017, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.85 din 1 februarie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.30-31, art.159).
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor.

    PRIM-MINIATRU                                                            Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                            Valeriu Lazăr
    Ministrul transporturilor
    şi infrastructurii drumurilor                                               Vasile Botnari
    Ministrul finanţelor                                                            Anatol Arapu

    Nr. 827. Chişinău, 28 octombrie 2013.


    strategia