LPO218/2013
ID intern unic:  350185
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 218
din  26.09.2013
pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea
în domeniul pregătirii specialiştilor subdiviziunilor antiteroriste
în instituţiile de învăţămînt ale organelor competente ale statelor
membre ale Comunităţii Statelor Independente
Publicat : 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257     art Nr : 703
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art. 1. – Se ratifică Acordul cu privire la colaborarea în domeniul pregătirii specialiştilor subdiviziunilor antiteroriste în instituţiile de învăţămînt ale organelor competente ale statelor membre ale Comunităţii Statelor Independente, semnat la Aşgabat la 5 decembrie 2012.
    Art. 2. – În temeiul articolului 3 al acordului menţionat, se desemnează în calitate de organe competente ale Republicii Moldova:
    Serviciul de Informaţii şi Securitate
    Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
    Ministerul Afacerilor Interne
    Centrul Naţional Anticorupţie.
    Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Comitetului executiv al Comunităţii Statelor Independente ratificarea acordului nominalizat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                    Igor CORMAN

    Nr. 218. Chişinău, 26 septembrie 2013.