HGC870/2013
ID intern unic:  350209
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 870
din  01.11.2013
pentru modificarea punctului 5 din anexa nr.1 la
Hotărîrea Guvernului nr. 124 din 15 februarie 2013
Publicat : 08.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 252-257     art Nr : 976
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    Punctul 5 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.124 din 15 februarie 2013 „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de acordare a unor categorii de facilităţi privind TVA conform prevederilor art.103 alin. (7) din Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24 aprilie 1997 şi art. 4 alin. (18) lit.a) şi lit.b) din Legea nr. 1417-XIII din 17 decembrie 1997 pentru punerea în aplicare a titlului III al Codului fiscal” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 36-40, art. 170) se modifică după cum urmează:
    1) la subpunctul 3), textul „1/2 din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de gestiune” se substituie cu textul „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real, calculat luîndu-se în considerare programul complet de lucru”;
    2) la subpunctul 5), cifra „80%” se substituie cu cifra „50%”.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                     Anatol Arapu
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                                         Valentina Buliga
    Ministrul justiţiei                                                                        Oleg Efrim

    Nr. 870. Chişinău, 1 noiembrie 2013.