HGM881/2013
ID intern unic:  350260
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 881
din  07.11.2013
pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea,
delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă
Publicat : 15.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 258-261     art Nr : 986
    MODIFICAT
    HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19


    În temeiul art. 37 alin. (3) din Legea apelor nr.272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Metodologia privind identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă (se anexează).
    2. Ministerul Mediului, în termen de o lună,  va crea grupuri de lucru pentru identificarea, delimitarea şi clasificarea corpurilor de apă pentru fiecare district al bazinelor hidrografice.
    3. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.
    [Pct.3 modificat prin HG1143 din 21.11.18, MO13-21/18.01.19 art.7; în vigoare 18.01.19]


    PRIM-MINISTRU                                                                   Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul mediului                                                                   Gheorghe Şalaru

    Nr. 881. Chişinău, 7 noiembrie 2013.


    metodologia