HGM894/2013
ID intern unic:  350368
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 894
din  12.11.2013
cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic
în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1010     Data intrarii in vigoare : 01.04.2014
     MODIFICAT
    HG823 din 20.11.15, MO317-323/27.11.15 art.925


    În temeiul art. 7 alin (4) din Legea nr. 161 din 22 iulie 2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr. 170-175, art. 496), art.22 din Legea nr.467-XV din 21 noiembrie 2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.6-12, art.44), cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 alin.(2) din Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 81, art. 264), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul cu privire la organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei, conform anexei nr.1;
    Regulamentul cu privire la Registrul autorizaţiilor de mediu pentru folosinţa specială a apei, conform anexei nr. 2;
    Conceptul tehnic al Platformei comune privind autorizarea de mediu pentru folosinţa specială a apei, conform anexei nr.3.
    2. Se desemnează Ministerul Mediului responsabil de crearea şi implementarea ghişeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosinţa specială a apei.
    3. Ministerul Mediului, de comun acord cu ministerele şi autorităţile administrative centrale vizate, va asigura, în limitele competenţelor, implementarea prevederilor Conceptului tehnic al Platformei comune privind autorizarea de mediu pentru folosinţa specială a apei.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Mediului.
    5. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data de 1 aprilie 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                                      Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, 
    ministrul economiei                                                                     Valeriu Lazăr
    Ministrul mediului                                                                       Gheorghe Şalaru

    Nr. 894. Chişinău, 12 noiembrie 2013.


    anexa nr.1
    [Anexa nr.1 modificată prin HG823 din 20.11.15, MO317-323/27.11.15 art.925]

    anexa nr.2

    anexa nr.3
    [Anexa nr.3 modificată prin HG823 din 20.11.15, MO317-323/27.11.15 art.925]