HPO260/2013
ID intern unic:  350371
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 260
din  01.11.2013
privind numirea în funcţia de judecător
al Curţii Supreme de Justiţie
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 750     Data intrarii in vigoare : 01.11.2013
    În temeiul art. 116 alin. (4) din Constituţia Republicii  Moldova şi al art. 9 şi 10 din  Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiţie,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Doamna Liliana CATAN se numeşte în funcţia de judecător al Curţii Supreme de Justiţie pînă la atingerea plafonului de vîrstă de 65 de ani.
    Art. 2.  – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                       Igor CORMAN

    Nr. 260. Chişinău, 1 noiembrie 2013.