DPO863/2013
ID intern unic:  350374
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 863
din  14.11.2013
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 753
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică şi organizatorică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Efim ARAMĂ                    - profesor universitar la Universitatea de Stat de
                                                Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
    doamnei 
    Lucreţia GRAMA             - profesor la Liceul Teoretic „Constantin Stere”,
                                               oraşul Soroca
    domnului
    Simion MUSTEAŢĂ        - conferenţiar universitar la Universitatea Cooperatist-
                                              Comercială din Moldova;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Mihail CRAVŢOV           - antrenor-profesor la Liceul-Internat Republican
                                               cu Profil Sportiv
    doamnei
    Valentina GOIMAN        - director al Şcolii Primare „Spiridon Vangheli”,
                                              municipiul Bălţi
    doamnei
    Nadejda GORPIN          - profesor la Colegiul Pedagogic „Mihai Eminescu”,
                                              oraşul Soroca
    doamnei
    Valentina NOUR            - învăţător la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”,
                                             oraşul Cimişlia
    doamnei
    Elena PÎNTEA                - profesor la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”,
                                             oraşul Cimişlia
    domnului
    Dumitru TCACENCU    - profesor la Liceul Teoretic „Liviu Damian”,
                                             oraşul Rîşcani
    doamnei
    Natalia TIMOFEI          - director al Liceului Teoretic „Mihail Kogălniceanu”,
                                             municipiul Chişinău;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Teo-Teodor
    MARŞALCOVSCHI     -  conferenţiar universitar la Universitatea   de Stat
                                            „Alecu Russo” din  Bălţi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 863-VII. Chişinău, 14 noiembrie 2013.