DPO864/2013
ID intern unic:  350375
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 864
din  14.11.2013
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători
din sistemul financiar-bancar
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 754
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul financiar-bancar, contribuţie la promovarea politicii monetar-creditoare şi merite în consolidarea disciplinei financiare de stat, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    CIUMAC Eugenia            - şef al Direcţiei management financiar a Primăriei
                                               municipiului Chişinău
    GANGURA Ion               - preşedinte al Societăţii pe Acţiuni „Corporaţia de
                                               Finanţare Rurală”
    MÎRZAC Valerian            - preşedinte al Consiliului Băncii Comerciale
                                               „Moldindconbank” SA;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BRAESCU Ana               - şef al Trezoreriei Teritoriale Coşniţa, raionul
                                              Dubăsari
    CEBOTARI Nadejda      - şef al Trezoreriei Teritoriale Drochia
    SVIRINIUC Victor         - specialist principal la Ministerul Finanţelor
    URSU Gheorghe             - preşedinte al Întreprinderii Mixte Organizaţia de
                                              Microfinanţare „MoldCredit” SRL
    VIZITIU Valentina          - şef al Trezoreriei Teritoriale Rezina.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

    Nr. 864-VII. Chişinău, 14 noiembrie 2013.