HFGDSB153/4/2013
ID intern unic:  350429
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 153/4
din  15.11.2013
privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată
la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual
Publicat : 22.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 262-267     art Nr : 1736
    În conformitate cu prevederile art. 10 din Legea Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.30-34, art.169), cu modificările şi completările ulterioare, Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar
HOTĂRĂŞTE:
    1. Se stabileşte rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu pentru anul 2014 în mărime de 0,0628%  din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci licenţiate la situaţia din 30 septembrie 2013.
    2. Băncile licenţiate vor efectua calculele necesare reieşind din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul acestora la situaţia din 30 septembrie 2013 şi vor plăti vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31 decembrie 2013.

    PREŞEDINTELE CONSILIULUI
    DE ADMINISTRAŢIE
    AL FONDULUI DE GARANTARE
    A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR                     Veronica JURMINSCHI

    Nr. 153/4. Chişinău, 15 noiembrie 2013.