DPO876/2013
ID intern unic:  350459
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 876
din  21.11.2013
privind conferirea  „Ordinului Republicii”
domnului Dumitru DIACOV
Publicat : 29.11.2013 în Monitorul Oficial Nr. 276-280     art Nr : 770
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în consolidarea statalităţii Republicii Moldova şi contribuţie substanţială la edificarea statului de drept, la promovarea valorilor democratice şi la instaurarea coeziunii şi concordiei în societate, domnului Dumitru DIACOV, deputat în Parlament, i se conferă „Ordinul Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 876-VII. Chişinău, 21 noiembrie 2013.