DPO885/2013
ID intern unic:  350529
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 885
din  29.11.2013
privind numirea domnului Iurie RICHICINSCHI
în funcţia de director adjunct al Serviciului
de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 06.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 284-289     art Nr : 787     Data intrarii in vigoare : 29.11.2013
    În temeiul art. 88 din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 8 alin. (2) din Legea cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Art. 1. - Domnul Iurie RICHICINSCHI se numeşte în funcţia de director adjunct al Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat.
    Art. 2. - Prezentul decret intră în vigoare la data semnării.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 885-VII. Chişinău, 29 noiembrie 2013.