HGM952/2013
ID intern unic:  350541
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 952
din  27.11.2013
cu privire la aprobarea Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova
pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”

Publicat : 06.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 284-289     art Nr : 1063
    MODIFICAT
    HG28 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.35


    Pentru asigurarea executării obiectivelor Programului de activitate al Guvernului „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” 2013-2014, precum şi ale Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 7 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 93-98, art.330), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate” (se anexează).
    2. Monitorizarea şi coordonarea procesului de realizare a Strategiei inovaţionale a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate” se pun în sarcina Ministerului Economiei.
    3. Ministerele şi alte autorităţi administrative centrale implicate în realizarea măsurilor stipulate în Strategia sus-menţionată vor prezenta anual, pînă la data de 30 a lunii ce urmează după anul de gestiune, informaţii privind implementarea acesteia către Ministerul Economiei, care va înainta Guvernului un raport anual de progres.

    PRIM-MINISTRU                                                        Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                       Valeriu Lazăr
    Ministrul finanţelor                                                       Anatol Arapu
    Ministrul educaţiei                                                        Maia Sandu

    Nr. 952. Chişinău, 27 noiembrie 2013.

   
strategia
    [Strategia modificată prin HG28 din 01.02.16, MO25-30/05.02.16 art.35]