HGM990/2013
ID intern unic:  350710
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 990
din  06.12.2013
cu privire la zilele de odihnă în anul 2014
Publicat : 13.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 291-296     art Nr : 1099
    MODIFICAT
    HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14


    În conformitate cu prevederile alineatului (5) al articolului 111 din Codul muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.648), cu modificările şi completările ulterioare, şi în scopul organizării optime a timpului de muncă şi de odihnă în anul 2014,  Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Zilele de 6 ianuarie, 2 mai şi 26 decembrie se consideră zile de odihnă, iar zilele de 18 ianuarie, 17 mai  şi 20 decembrie – zile lucrătoare.
    [Pct.1 modificat prin HG770 din 23.09.14, MO290-292/30.09.14 art.821; în vigoare 01.09.14]
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale, conducătorii întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor vor asigura în zilele considerate lucrătoare activitatea eficientă a unităţilor subordonate.

    PRIM-MINISTRU                                                     Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Valentina Buliga

    Nr. 990. Chişinău, 6 decembrie 2013.