DPO900/2013
ID intern unic:  350735
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 900
din  10.12.2013
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa III
unor ofiţeri ai Centrului Naţional Anticorupţie
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 814
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, merite în activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei şi contribuţie la apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa III următorilor:
    MEGHEREA Marin           - căpitan
    SCOROPAT Gheorghe     -  locotenent-colonel
    STOIAN Iurie                   -  locotenent-colonel.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

    Nr. 900-VII. Chişinău, 10 decembrie  2013.