DPO901/2013
ID intern unic:  350736
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 901
din  10.12.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului  Jacques BROTCHI
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 815
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea ocrotirii sănătăţii în Republica Moldova şi pentru contribuţia substanţială la formarea şi perfecţionarea profesională a specialiştilor în domeniul neurochirurgiei şi la implementarea în practica medicală din republică a realizărilor ştiinţei, domnului Jacques BROTCHI, şef de catedră la Universitatea Liberă din Bruxelles, preşedinte de onoare al Societăţii de Neurochirurgie din Moldova, i  se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 901-VII. Chişinău, 10 decembrie  2013.