DPO902/2013
ID intern unic:  350737
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 902
din  10.12.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Anatolie MOCREAC
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 816
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în sistemul financiar, contribuţie la promovarea reformei fiscale şi merite în consolidarea disciplinei financiare de stat, domnului Anatolie MOCREAC, şef adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat pe municipiul Chişinău, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 902-VII. Chişinău, 10 decembrie  2013.