DPO903/2013
ID intern unic:  350738
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 903
din  10.12.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Lidia AXIONOVA
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 817
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea şi propagarea artei corale, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, doamnei Lidia AXIONOVA, profesor universitar la Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 903-VII. Chişinău, 10 decembrie  2013.