DPO905/2013
ID intern unic:  350740
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 905
din  10.12.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Valeriu PLEŞCA
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 819
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu organismele internaţionale şi activitate organizatorică intensă, domnului Valeriu PLEŞCA, preşedinte al Consiliului Fundaţiei pentru Promovarea Reformelor în Domeniul Justiţiei, Securităţii şi Apărării,  i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 905-VII. Chişinău, 10 decembrie  2013.