DPO908/2013
ID intern unic:  350744
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 908
din  10.12.2013
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 20.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 297-303     art Nr : 820
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BARAT Nicolai                   -    director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                    „Agrobanig”, raionul Glodeni
    BIVOL Iurie                        -    director al Cooperativei de Întreprinzător
                                                     „Fructagrocom”, raionul Ialoveni
    BRATU Rodion                   -    agronom-şef al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                     „Carahasani-Agro”, raionul Ştefan-Vodă
    CHIRMICI Piotr                  -    director general al Fabricii de Vinuri „Mold-Nord”
                                                      SA, raionul Făleşti
    COJOCARU Victor             -    director general al Societăţii pe Acţiuni „Franzeluţa”,
                                                       municipiul Chişinău
    DÎRĂ Ion                             -    şef de direcţie în Consiliul raional Leova
    DUCA Boris                        -    preşedinte al Întreprinderii Mixte „Vinăria Bardar”
                                                      SA,  raionul  Ialoveni
    FILIP Gheorghe                   -    manager general al Societăţii pe Acţiuni „CrisMax”,
                                                      raionul Criuleni
    FURDUI Valentina               -    şef de direcţie la Ministerul Agriculturii şi Industriei
                                                      Alimentare
    HLEVNOI Anatolie              -    vicedirector al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                     „Agromilari”, raionul Edineţ
    PAREA Ion                          -    preşedinte al raionului Rîşcani;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BIŞIR Ivan                           -    director general al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                      „Tarservice-Companie”, raionul Taraclia
    BRUMARI Vladimir             -    conducător al Gospodăriei Ţărăneşti „Brumari
                                                       Vladimir”, raionul Criuleni
    CĂTĂNOI Pavel                  -    preşedinte al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                      „Catagropro”, raionul Căuşeni
    COCEROVSCHI
    Anatolie                                -    şef de direcţie în Consiliul raional Floreşti
    COJOCARU Gheorghe        -    conducător  al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                      „Luan&CovGrup”, raionul Şoldăneşti
    DOINA Nicolai                    -    director al Societăţii Comerciale „Măgura-Agro”
                                                      SRL, raionul Cantemir
    DUCA Valeriu                      -    director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                      „Duval”, raionul Briceni
    FRECĂUŢANU
    Ghenadie                              -    director adjunct al Colegiului de Zootehnie şi
                                                      Medicină Veterinară din Brătuşeni, raionul Edineţ
    GARCIU Ilia                        -    tractorist  în Societatea cu Răspundere Limitată
                                                     „Agro-Sadim”, UTA Găgăuzia
    GÎRLEA Andrei                   -    director al Gospodăriei Ţărăneşti „Gîrlea Andrei
                                                     Pavel”, raionul Rezina
    GUMOVSCHI Liviu            -    director executiv al Unităţii Consolidate pentru
                                                      Implementarea  şi Monitorizarea  Proiectelor în
                                                      Domeniul Agriculturii
    OSTROVEŢCHI Stela         -    director general al Societăţii cu Răspundere
                                                      Limitată „Floarea Soarelui”, municipiul Bălţi
    PLĂMĂDEALĂ
    Alexandru                             -    director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                      „Dorigas Agro”, raionul Ocniţa
    ROTARI Valeriu                  -    director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                      „Baronceanca”, raionul Drochia
    SOCHIRCA Vasile              -    director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                       „Visagromag”,  raionul Soroca
    TCACI Igor                         -    director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                                      „Hiliuţianul”, raionul Rîşcani
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    CÎSSA Gheorghi                  -    director al Fabricii de Vin „SOT” SRL, raionul
                                                      Străşeni
    SAVIN Gheorghe                -    şef de laborator la Institutul Ştiinţifico-Practic
                                                     de Horticultură şi Tehnologii Alimentare.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae  TIMOFTI

    Nr. 908-VII. Chişinău, 10 decembrie  2013.