DPO914/2013
ID intern unic:  350832
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 914
din  19.12.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Mihail CEBOTARU
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 304-310     art Nr : 835
   În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
   Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artei corale, contribuţie la promovarea valorilor culturale naţionale şi înaltă măiestrie profesională, domnului Mihail CEBOTARU, dirijor de cor, membru al Uniunii Muzicienilor din Moldova, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

   PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Nicolae TIMOFTI

   Nr. 914-VII. Chişinău, 19 decembrie 2013.