HGM1032/2013
ID intern unic:  350833
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1032
din  20.12.2013
cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de
sănătate publică pentru anii 2014-2020
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 304-310     art Nr : 1139
    MODIFICAT
   
HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213
    HG325 din 02.06.15, MO144-149/12.06.15 art.376    În scopul ameliorării, fortificării şi promovării sănătăţii populaţiei ţării, reducerii inechităţilor din sistemul de sănătate şi atingerii  standardelor adecvate de calitate a vieţii prin sporirea capacităţii statului de implementare şi de monitorizare a politicilor în domeniul sănătăţii publice şi intru realizarea Programului de Activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare. 2013-2014”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Strategia naţională de sănătate publică pentru anii 2014-2020, conform anexei.
    2. Ministerul Sănătăţii va prezenta anual Guvernului, pînă la 15 martie,  raportul cu privire la realizarea prevederilor Strategiei nominalizate.
    3. Ministerele şi autorităţile administrative centrale:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru executarea integrală şi în termenele stabilite a măsurilor preconizate pentru implementarea Strategiei;
    vor informa anual Ministerul Sănătăţii, pînă la 10 februarie, despre executarea Strategiei menţionate.
    4. Finanţarea acţiunilor prevăzute în prezenta hotărîre se va efectua din contul şi în limitele alocaţiilor aprobate în aceste scopuri în bugetele autorităţilor publice implicate, precum şi din alte surse conform legislaţiei în vigoare.
    5. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Sănătăţii.

    PRIM-MINISTRU                                                    Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                    Valeriu Lazăr
    Ministrul sănătăţii                                                      Andrei Usatîi
    Ministrul finanţelor                                                    Anatol Arapu
    Ministrul mediului                                                      Gheorghe Şalaru
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                         Valentina Buliga
    Ministrul agriculturii
    şi industriei alimentare                                               Vasile Bumacov
    Ministrul educaţiei                                                      Maia Sandu
    Ministrul tineretului şi sportului                                Octavian Bodişteanu

    Nr. 1032. Chişinău, 20 decembrie 2013.


    strategie  
    [Strategia modificată prin HG1089 din 18.12.17, MO440/20.12.17 art.1213]
    [Strategia modificată prin HG325 din 02.06.15, MO144-149/12.06.15 art.376]