DPO915/2013
ID intern unic:  350834
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 915
din  19.12.2013
privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Constantin NEAGA şi Valeriu DODIŢĂ
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 304-310     art Nr : 836
   În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
   Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
   domnului
   Constantin NEAGA    -    consultant principal în Cancelaria de Stat;
Medalia „Meritul Civic”
   domnului
   Valeriu DODIŢĂ       -    şef adjunct al Oficiului Teritorial Bălţi al
                                          Cancelariei de Stat.

   PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

   Nr. 915-VII. Chişinău, 19 decembrie 2013.