DPO919/2013
ID intern unic:  350842
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 919
din  19.12.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Dumitru IVANOV
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 304-310     art Nr : 840
   În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
   Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul educaţional, merite în dezvoltarea mişcării sindicaliste şi contribuţie la asigurarea protecţiei sociale a salariaţilor, domnului Dumitru IVANOV, preşedinte al Consiliului General al Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, i se conferă Ordinul „Gloria  Muncii”.

   PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                    Nicolae TIMOFTI

   Nr. 919-VII. Chişinău, 19 decembrie  2013.