DPO920/2013
ID intern unic:  350844
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 920
din  19.12.2013
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Alexandru GÎRLEA
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 304-310     art Nr : 841
   În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
   Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul industriei, contribuţie la diversificarea sortimentelor de articole fabricate şi activitate managerială intensă, domnului Alexandru GÎRLEA, director comercial al Casei de Comerţ „M.Hidromaşexim” SA,  i  se  conferă  Ordinul „Gloria Muncii”.

   PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

   Nr. 920-VII. Chişinău, 19 decembrie 2013.