DPO922/2013
ID intern unic:  350848
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 922
din  20.12.2013
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Ion MOLDOVANU
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 304-310     art Nr : 843
   În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
   Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate ştiinţifică şi metodico-didactică intensă, domnului Ion MOLDOVANU, profesor universitar la Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”, i se conferă „Ordinul  de  Onoare”.

   PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Nicolae TIMOFTI

   Nr. 922-VII. Chişinău, 20 decembrie 2013.