DPO932/2013
ID intern unic:  350857
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 932
din  24.12.2013
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Vladimir FILAT
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 311     art Nr : 851
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în promovarea valorilor democratice, pentru contribuţie substanţială la aprofundarea dialogului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană, eforturile depuse în vederea restabilirii localităţilor afectate de calamităţile naturale din vara anului 2010 şi activitate organizatorică prodigioasă, domnului Vladimir  FILAT i se conferă „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr.  932-VII. Chişinău, 24 decembrie 2013.