HGM1063/2013
ID intern unic:  350898
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1063
din  26.12.2013
cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea
 profesională a personalului din autorităţile publice
în anul 2014
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 311     art Nr : 1168
    MODIFICAT
   
HG225 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247

    NOTĂ:
   
În tot textul Hotărîrii Guvernului nr. 1063 din 26 decembrie 2013 „Cu privire la comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2014” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2013, nr. 311, art. 1168), sintagma „de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova” se exclude prin HG225 din 26.03.14, MO78-79/01.04.14 art.247


    În scopul realizării Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2012-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 289 din 7 mai 2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr.93-98, art.330), precum şi al sporirii performanţelor personalului din autorităţile publice, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă comanda de stat privind dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2014, stabilită Academiei de Administrare Publică (se anexează).
    2. Academia de Administrare Publică:
    1) va elabora Planul de realizare a comenzii de stat, distribuindu-l autorităţilor publice, după coordonarea acestuia cu Cancelaria de Stat;
    2) va asigura calitatea şi caracterul practic ale programelor de instruire, care vor conţine subiectele menţionate în anexă, garantînd realizarea acestora în corespundere cu prevederile cadrului normativ ce reglementează activităţile de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile publice;
    3) va invita participanţii la cursurile de instruire, conform Planului de realizare a comenzii de stat şi al solicitărilor înaintate de autorităţile publice, asigurîndu-i cu materialele didactice necesare;
    4) va prezenta, semestrial, Cancelariei de Stat rapoarte privind realizarea comenzii de stat.
    3. Autorităţile publice:
    1) vor delega la instruire funcţionarii vizaţi, conform Planului de realizare a comenzii de stat;
    2) vor asigura, la solicitarea Academiei de Administrare Publică, participarea conducătorilor şi a specialiştilor la elaborarea programelor de instruire şi la realizarea acestora în calitate de formatori.
    4. Cheltuielile necesare pentru realizarea comenzii de stat vor fi acoperite strict în limita alocaţiilor bugetare şi a numărului de unităţi de personal, aprobat Academiei de Administrare Publică pentru anul 2014.
    5. Cancelaria de Stat:
    1) va coordona procesul de realizare a comenzii de stat, va monitoriza şi va evalua realizarea acesteia;
    2) va coordona activităţile de dezvoltare profesională a personalului din autorităţile publice realizate cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare;
    3) va informa Guvernul despre dezvoltarea profesională a personalului din autorităţile publice în anul 2014.

    PRIM-MINISTRU                                                               Iurie LEANCĂ

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                              Anatol Arapu

    Nr. 1063. Chişinău, 26 decembrie 2013.

    anexa