OIFPSA2618/2013
ID intern unic:  350925
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 2618
din  26.12.2013
privind aprobarea Listei agenţilor economici – mari
contribuabili pentru anul 2014
Publicat : 27.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 311     art Nr : 1918     Data intrarii in vigoare : 01.01.2014
    Abrogat prin OIFPS1755 din 24.12.14, MO397-399/31.12.14 art.2063; în vigoare 01.01.15

    În temeiul art. 133 alin. (1) lit. c)  al Codului fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997, în scopul executării pct. 73 din Capitolul IV  al Planului de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2011-2015, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 16.12.2010 şi a pct. 5 al Ordinului IFPS nr. 267 din 14.04.2011 „Cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili”,
O R D O N:
    1. Se aprobă Lista agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2014 conform anexei, selectaţi potrivit Criteriilor de determinare a statutului de contribuabil mare, aprobate prin Ordinul IFPS nr.267 din 14.04.2011 „Cu privire la organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili”, cu modificările şi completările ulterioare.
    2.  Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014.
    3. Se abrogă din 1 ianuarie 2014 Ordinul IFPS nr. 1615 din 24.12.2012 „Privind aprobarea Listei agenţilor economici – mari contribuabili pentru anul 2013”.
    4. Direcţia gestionarea documentelor şi arhivare a IFPS va aduce prezentul ordin la cunoştinţa IFS teritoriale şi subdiviziunilor structurale ale IFPS, iar Direcţia generală a marilor contribuabili a IFPS – la cunoştinţa contribuabililor vizaţi.
    5. Direcţia generală a  marilor contribuabili va asigura publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                              Ion PRISĂCARU

    Nr. 2618. Chişinău, 26 decembrie 2013.

   
anexa