HPO341/2013
ID intern unic:  350968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 341
din  24.12.2013
privind alegerea unor membri ai Consiliului
Superior al Procurorilor
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 315-319     art Nr : 867     Data intrarii in vigoare : 24.12.2013
    În temeiul art. 81 alin. (4) şi art. 86 alin. (1) din Legea nr. 294-XVI din 25 decembrie 2008 cu privire la Procuratură şi al art. 27 alin. (1) din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797-XIII din 2 aprilie 1996,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Se aleg în calitate de membri ai Consiliului Superior al Procurorilor pentru un mandat de 4 ani următorii profesori de drept titulari:
    FORTUNA Ghenadie
    HADÎRCĂ Igor
    MÎŢU Gheorghe.
    Art. 2. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                                           Igor  CORMAN

    Nr. 341. Chişinău, 24 decembrie 2013.