DPO941/2013
ID intern unic:  350970
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 941
din  30.12.2013
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 31.12.2013 în Monitorul Oficial Nr. 315-319     art Nr : 869
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru succese în activitatea de creaţie, contribuţie la promovarea valorilor culturale şi înaltă măiestrie profesională, se  conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Ion CIOBANU                  -  consultant principal la Ministerul
                                                  Culturii;
Medalia „Mihai Eminescu”
    domnului
    Teodor UNGUREANU    -  conducător artistic al Ansamblului
                                                Etnofolcloric „Ştefan Vodă”;
Titlul onorific „Artist al Poporului”
    doamnei
    Anna STREZEVA            -  solistă instrumentistă la Sala cu Orgă;
Titlul onorific „Maestru în Artă”
    doamnei
    Ala BEJENARU              -  concertmaistru în Orchestra Naţională
                                               de Cameră
    doamnei
    Elena CROITORU          -  concertmaistru în Orchestra Naţională
                                               de Cameră
    doamnei
    Jana TUDOSE                -  secretar muzical al Sălii cu Orgă
    doamnei
    Larisa ZUBCU                -  director al Sălii cu Orgă;
Titlul onorific „Artist Emerit”
    domnului
    Sergiu DIACONU          -  artist instrumentist în Orchestra de Muzică
                                               Populară „Mugurel”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 941-VII. Chişinău, 30 decembrie  2013.